XESFOR

1.0

AtlanTIC

AtlanTIC Solucións Tecnolóxicas

2018

www.atlantic.gal


Fondos públicos:

A implementación desta aplicación informática realizouse grazas aos fondos públicos recibidos da liña de axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, con código de expediente IG233.2017.1.173